Không hiện đã xem trên facebook

Làm cụ nào nhằm báo cáo nhắn trên Facebook nhưng không hiện chữ ” đã coi ” ? Vâng ! Đọc lời nhắn mà ko vấn đáp thì bị Call là khinc tín đồ, chảnh cờ hó, mà lại ai bao gồm gấu là bị giận luôn ấy.

Nhưng bài toán ko trả lời thì lại có nhiều lí do, lí vì chưng thịnh hành tốt nhất dễ dàng là ko đam mê trả lời